Változás a biztosíték nyújtás szabályozásában

Biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz 2015. január 1-től, amennyiben a  pályázó rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és nincs köztartozása.

Komoly jelentősége van ennek a változásnak, hiszen korábban sok projekt bukhatott ezen.
A biztosítékmentesség visszamenőleg a 2007–2013-as időszakban támogatottakra is kiterjed, akik már nyújtottak biztosítékot, számukra igényelhető a mentesség.

Mi a biztosíték szerepe?
A biztosíték garanciát nyújt a támogatónak arra, hogy amennyiben a projektet nem a támogatási szerződésnek megfelelően valósítja meg a cég, illetve szabályszegést követ el (akár a kötelező fenntartási időszak alatt), az addig kifizetett támogatás visszafizetésére jelent megoldást.
Valamilyen biztosítékot minden pályázat esetében alapvetően szükséges nyújtani, ennek legegyszerűbb és minden pályázattípusnál általánosan kért formája az azonnali beszedési megbízás engedményezése a támogató szervezet számára, a pályázó cég összes bankszámlájára.