VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA – BUDAPESTI ÁLLÁSKERESŐK részére

Akár 2,5 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatás is igénybe vehető a most induló pályázat segítségével.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:
a) Legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.
b) Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás.
c) Vállalkozási tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges tanácsadás költségei, legfeljebb 50.000 Ft értékben.
Az a), b) és c) pontban meghatározott támogatási formák – pályázati eljárás alapján – együttesen és külön-külön is nyújthatók.

A támogatás igénybevételének feltételei:
A pályázaton részt vehet az az ÁLLÁSKERESŐ, aki a pályázat benyújtásakor legalább három hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala valamelyik kerületi munkaügyi kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:

  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján),
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként
  • mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

a.) TŐKEJUTTATÁS támogatása

A támogatás formája és mértéke:
Legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely az összes beruházási költség nettó értékének max. 80%-a.

A támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:

a) Vagyoni értékű jogok (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
- tartós földhasználat,
- bérleti díj (legfeljebb fél évre).

b) Immateriális javak (a beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra)
- szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció).

c) Ingatlanok (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
- épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
- földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas).

d) Gépek, berendezések, járművek (a vállalkozási tevékenységet tartósan (legalább 1 éven túl) és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
- gépek,
- számítástechnikai eszközök,
- műszaki berendezések, felszerelések,
- irodai berendezések, felszerelések,
- személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
- haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
- tenyészállatok (őstermelő esetén).

e) Egyéb költségek (a beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra)
- fogyóeszköz (legfeljebb 100 ezer Ft-ig),
- indulókészlet vásárlása.

f) A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás.

Már működő gazdasági társasághoz történő csatlakozás esetén
- üzletrész vásárlásra

b.) Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás

A támogatás legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

 

További tájékoztatás céljából forduljon bizalommal a Pályázatmenedzsment Központ munkatársaihoz a 06-1-878-2190 vagy 06-30-236-1613 telefonszámon vagy az info@pmkp.hu emailcímen.