MEGJELENT 6 régióban az „EGÉSZSÉGÜGYI TURIZMUS szolgáltatásainak fejlesztése” pályázati felhívás.

Akár 70%-os, 50-től 300 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő támogatás igényelhető az egészségügyi turizmus területén megvalósuló infrastrukturális- és szolgáltatás fejlesztésekhez.

A világturizmusának átalakulása Magyarország számára is lehetőséget biztosít, hogy a magyar hagyományokra, adottságokra építve az ország újrapozícionálja magár a turizmus piacán. Hazánk számára ez a terület az egészségturizmus, amelynek jellemzője, hogy a természeti adottságokhoz kötődik, és gyógytényezők meglétére, kihasználására épül. Ez az elmúlt időszakban kiegészülni látszik újabb tevékenységekkel, mint a gyógytényezőktől függetlenül megjelenő prevenciós-rekreációs, valamint régió- vagy határon átnyúló utazással járó orvosi és más egészségügyi szolgáltatások, amelyek növelik az ország turisztikai vonzerejét.

A konstrukció célja olyan, az OEOP által nem finanszírozott, nem sürgősségi esetben végzett orvosi, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, illetve olyan veleszületett rendellenességek, betegségek vagy sérülés utáni állapot kezeléséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása, amelyek az ország- vagy régióhatáron átnyúló utazásokat és hosszabb távú ott tartózkodást eredményeznek szálláshely és turisztikai programcsomagok igénybevételével, növelve ezáltal a turisztikai ágazat bevételét.

Igénylehető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege:
A projekt összköltségének legfeljebb 70%-a.
„A” részcél: 50-100 millió Ft (minimum 50 millió Ft-ot lehet igényelni)
„B” részcél: 50-300 millió Ft (minimum 50 millió Ft-ot lehet igényelni)

Támogatható tevékenységek:
„A” részcél: szállásférőhely kapacitásbővítés
„B” részcél: meglévő turisztikai létesítmény egészségügyi turisztikai szolgáltatás bővítése

+ Csak az előzőekkel együtt:
• információs és kommunikációs technológiai fejlesztések
• eszközbeszerzés
• minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése
• új szálláshely létesítése esetén:
   o spa-wellness részleg fejlesztése
   o vendéglátóegységek fejlesztése
• idegen nyelvi képzés

A pályázatok benyújtására a Dél-dunántúli, Észak-magyarországi és Közép-dunántúli régiók esetében 2012. augusztus 1. és szeptember 3. között, a Dél-alföldi, Észak-alföldi és Nyugat-dunántúli régiók vonatkozásában pedig 2012. augusztus 1. és szeptember 10. között, van lehetőség.

További tájékoztatás céljából forduljon szakértőinkhez bizalommal a 06-1-878-2190 telefonszámon, info@pmkp.hu e-mailcímen.