Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi IPARJOGVÉDELMI OLTALMÁNAK támogatása

December 10-től lehet benyújtani, akár 100%-os támogatás mellett.

Pályázat célja:
A szellemi alkotások hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevékenységek támogatása.

Pályázók köre:
• mikrovállalkozások (1-9 fő),
• kisvállalkozások (10-49 fő),
• középvállalkozások (50-249 fő)
• természetes személyek
• költségvetési szervek
• non-profit szervezetek

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege:
Akár az elszámolható költségek 100 %-a

• hazai oltalomszerzés esetén legfeljebb 600.000 Ft
• külföldi oltalomszerzés esetén legfeljebb 2.000.000 Ft

Támogatható tevékenységek:
• hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele
• külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati mintaoltalom) megtétele
• a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása
• európai szabadalom hatályosítása
• a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások

Egy projektjavaslat keretében csak egy tevékenységre lehet pályázni.

Elszámolható költségek:
• jogi, iparjogvédelmi tanácsadás
• szabadalmi ügyvivői szolgáltatás
• hatósági igazgatási szolgáltatási díjak ( bejelentési díj, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja, kutatási díj, vizsgálati díj, megadási díj, továbbítási díj, nemzeti fázis indításának hatósági költségei, európai hatályosítási díj, fenntartási díj)
• fordítási díj