KERESKEDELEMFEJLESZTÉS támogatása

400 millió Ft keretösszeggel újra megnyílt a külpiaci megjelenést támogató pályázat.

A pályázat célja:
A pályázat a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, elsősorban a kis és közepes méretű vállalkozások külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.

A pályázók köre:
• mikro- kis- és középvállalkozások,
• egyéni vállalkozások,
• szövetkezetek, szövetségek, szakmai egyesületek, egyesülések, klaszterek
• a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege:
Jogcímenként változó, maximum 10 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:
• Külföldi kiállításon való részvétel
• Külföldi kiállításon információs stand működtetése
• Külföldi kiállításon való részvétel támogatása összefogó szervezet segítségével
• Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató, illetve ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése külpiacon
• Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja
• Megfelelőség-tanúsítási eljárás
• Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása

Egyéb fontos tudnivalók:
A pályázónak rendelkeznie kell legalább egy lezárt üzleti évvel (kivéve, ha szakmai alapon szerveződő egyesület, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak szervezetei).
Nem nyújtható támogatás annak, aki nem rendelkezik saját, működő, idegennyelű honlappal.
Megkötés nélkül minden iparág tagjai pályázhatnak.
Jelen konstrukcióban előleg nem igényelhető.
A támogatás de minimis támogatásnak minősül.

Bővebb tájékoztatásért forduljon a Pályázatmenedzsment Központ munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: 06-1-878-2190; 06-30-236-1613 vagy info@pmkp.hu.