Június 1-től nyújtható be a vidéki mikrovállakozások fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem

1 HÓNAPIG, KIZÁRÓLAG JÚNIUSBAN nyújthatók be a támogatási kérelmek .

Pályázat célja:
A pályázat célja a vidéki életminőség javítása, amelynek keretében a kistelepüléseken működő mikrovállalkozások beruházásaihoz nyújt támogatást.
 

Pályázók köre:
Mikrovállalkozások (statisztikai létszám max. 9 fő, árbevétel max. 500 M Ft)

Induló vállalkozások is pályázhatnak!
Természetes személy is pályázhat, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

Igénylehető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege:
A projekt összköltségének legfeljebb 60- 65%-a.
1-35 millió Ft (minimum 1 millió Ft-ot lehet igényelni)

Támogatható tevékenységek:
• gépbeszerzés: műszaki berendezések és eszközök beszerzése;
• ingatlanépítés és –korszerűsítés;
• a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
• minőség- és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése.

Egyéb fontos tudnivalók:
• kizárólag 5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken (kivéve a budapesti agglomeráció településeit akik nem szerepelnek a támogatható települések listáján) meghatározott településeken működő mikrovállalkozások vagy induló vállalkozások vehetik igénybe a támogatást;
• nem támogatható azon mikrovállalkozás, amelynek árbevételének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
• ingatlanberuházás esetén a költségek mértéke az egyes építési tevékenységeknél maximum az Építési Normagyűjteményben meghatározott referenciaár lehet;
• jelen támogatás de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül.