2015. évben várható gazdaságfejlesztési pályázatok

70 pályázati felhívás meghirdetése várható 2015-ben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által, mintegy 830 milliárd forint összegben  - adta tájékoztatásul Rákossy Balázs, a tárca európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára.

Rákossy Balázs kiemelte, hogy a 2014-2020-as időszak átfogó nemzeti célkitűzése a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elérése, a versenyképesség növelése és a magyar ipar fejlesztése. A program célja a hozzáadott érték növekedése, a foglalkoztatás bővítése, az új vállalkozások számának növelése. A GINOP arra épít, hogy a javuló gazdasági környezet, a stabilizálódó makrogazdasági helyzet a vállalkozásokat tevékenységük minőségi fejlesztésére, bővítésére ösztönzi.

A GINOP a teljes gazdaságfejlesztést egy rendszerbe foglalja, 8 prioritást meghatározva.

1. A GINOP 1. prioritása a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. Ezek a pályázati felhívások közvetlenül hozzájárulnak az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is. Ebben az évben az NGM mintegy 12 pályázati felhívást fog meghirdetni, összesen csaknem 145 milliárd forint keretösszegben.

2. A 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása. Az idén csaknem 210 milliárd forint értékben 13 pályázati felhívást hirdet meg a tárca.

3. A GINOP 3. prioritása az infokommunikációs fejlesztések. Itt 13 pályázati felhívás várható, csaknem 95 milliárd forint keretösszeggel.

4. A 4. prioritás az energia. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai fejlesztése, a foszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.Az idei év során várhatóan 3 felhívás fog megjelenni 18 milliárd forint értékben.

5. A GINOP 5. prioritása a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes munkaerő piaci integrációja megkívánja a minőségi, megfelelően célzott és egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások hozzáférhetőségét. Kiemelt szerepet kap a kkv szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a turizmus, emellett pedig a társadalmi célú vállalkozások fejlesztéseinek segítése. Idén várhatóan 7 pályázati felhívás jelenik meg 130 milliárd forint keretösszegben.

6. A GINOP 6. prioritása az oktatás és képzés. 4 pályázati felhívást meghirdetését tervezi a szaktárca 44 milliárd forint értékben. A foglalkoztatási célok teljesülésének egyik legfontosabb feltétele a munkaerő minőségének javulása. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.

7. Az idén a 7. prioritás alatt olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól megkülönböztethetők. Ebben az évben 4 felhívás meghirdetését tervezi a tárca 21,5 milliárd forint értékben.

8. A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. Kedvezményes hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató kkv-k, a kutatási és innovációs projektek, az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználási arányának növekedését. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek. Az év során 170 milliárd forint értékben 12 pénzügyi termék pályázati felhívásának megjelenésére lehet számítani - mondta el az államtitkár.